TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG


65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
 Điện thoại: 08 3 8212868 -  Fax 028 3 8215951
Website: caothang.edu.vn - Email: tuyensinh@caothang.edu.vn; caothangtuyensinh@gmail.com
Fanpage: facebook.com/caothang.edu.vn - Fanpage Ngành CNTT: facebook.com/cntt.caothang

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN

KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017 (Sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 2017)

285VF5
Thông tin sẽ được cập nhật từ ngày 03/05/2017
Thông tin sẽ được cập nhật từ ngày 03/05/2017
Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
Điện thoại: 08 3 8212868 - Fax: 028 3 8215951 - Website: caothang.edu.vn
Email:tuyensinh@caothang.edu.vn; caothangtuyensinh@gmail.com
Fanpage: facebook.com/caothang.edu.vn
Fanpage Ngành CNTT: facebook.com/cntt.caothang